HUR FUNGERAR SOLCELLER

Läs mer

Solceller eller fotovoltaiska celler

Solceller eller fotovoltaiska celler är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning, därför seriekopplas solcellerna i solpaneler. Man kan även parallellkoppla solcellerna om man vill öka strömstyrkan.

EN SOLCELL ÄR EN TYP AV FOTODIOD

Solcellen består av två skikt, vars kemiska bindningar är vitala för att det fotovoltaiska fenomenet ska ske: P-skiktet och N-skiktet. Det vanligaste ämnet i solceller är kristallint kisel. Kisel har fyra valenselektroner. Kisel förmår dock binda upp till åtta elektroner i det yttersta elektronskiktet. Var atom önska fylla samtliga tomma bindningar och atomerna klumpas därför samman, därav den kristallina strukturen. För att solcellen ska fungera behövs tillgång till både fria elektroner och fria bildningsmöjligheter, så kallade elektronhål. N-skiktet tillförs därför ett ämne med fem valenselektroner, exempelvis fosfor. Processen att tillföra fosfor kallas dopning.

FOTOVOLTAISKA SOLPANELER

Fotovoltaiska solpaneler absorberar solljus som en energikälla för att generera el. En fotovoltaisk (PV) modul är en förpackad, ansluten montering av typiskt 6x10 solceller. Fotovoltaiska moduler utgör fotovoltaiska matrisen av ett solcellssystem som genererar och levererar solkraft

SOLCELLSMODUL

En enda solcellsmodul kan producera endast en begränsad mängd ström; de flesta installationer innehåller flera moduler.

Ett fotovoltaiskt system innefattar typiskt en uppsättning fotovoltaiska moduler, en inverterare, ett batteripack för lagring, samtrafikledning och eventuellt en solspårningsmekanism.

Varje modul är klassad av sin DC-utgångseffekt under standard testförhållanden (STC), och ligger vanligen mellan 100 och 365 watt (W). Effekten av en modul bestämmer området för en modul med samma nominella effekt.

En 8% effektiv 230 W modul kommer att ha dubbelt så stor del av en 16% effektiv 230 W modul. Det finns några kommersiellt tillgängliga solmoduler som överstiger effektiviteten på 24%

mer information om solceller

Här kan du läsa mer om solceller och hur de fungerar. Sidan öppnas i nytt fönster. Läs mer på Wikipedia >>