Fördelar med Solceller

Fördelarna med solceller blir allt fler. Sommaren 2018 har verkligen varit bra för solcellsindustrini Sverige på grund av ett stort överflöd av solsken. Där finns många fördelar med solceller, och här följer några stycken vi valt.

  • Du sparar pengar och minskar dina elräkningar
  • Det ökar definitivt värdet på ditt hus eller fastighet där du installerat dina solceller.
  • Det är ett rent och miljövänligt energialternativ, och du minskar din klimatpåverkan.
  • Du producerar din egen el
  • Du kan sälja överskjutande el till elnätet och tjäna pengar på detta. Vissa har det till och med som en extra inkomst idag.
  • Solpaneler avger inga föroreningar alls. Om man vill vara nitisk så förekommer det föroreningar vid produktionen av solceller. Alltså i industrin/fabriken, leveranser av solcellerna, (och då menar vi koldioxidutsläppet från lastbilar som levererar solcellerna och andra delar av produktionskedjan.
  • Produktionen av energin/elektriciteten är helt ljudlös.
  • Du kan använda denna energi utanför själva stamnätet. Som tillexempel i rymden, vilket satelliter redan gör idag.
  • Man kan ersätta taktegel med solceller.
  • En ny teknik möjliggör en effektivare energiproduktion på även mulna dagar.

Solenergins fördelar är många och fantastiska.

Skatteavdrag

Det finns en skattereduktion sen 2015 som lite förenklat innebär att mikroproducenter som har överskottsel och säljer denna till sitt elbolag får upp till 60 öre extra per kilowatt-timme,

Här kan du läsa mer på Wikipedia >>

Här kan du läsa mer om vanliga frågor och svar >>

Fördelar med solceller